Základní byliny ve světě Černonožců

11.03.2012 17:24

Oki,

mnohdy se setkáváme s opakovanými mylnými překlady jmen rostlin z angličtiny do češtiny. Tak se stále dokola pelyněk (z angl. sage) označuje jako šalvěj, i když jde o zcela jiný druh rostliny, cedr v Americe vůbec neroste, ale je takto označována celá řada severoamerických jehličnanů apod.

Pro pomoc s vyhledáváním českých názvů bylin zde uvádáme jejich překlad z angličtiny. Seznam obsahuje rostliny, které jsou nejčastěji pouřívány v tradici Černonožců. Jména rostlin jsou řazena abecedně (jde o anglické botanické názvy, překlady z černonožtiny, případně další jména, pod kterými bývají rostliny uváděny) a připojena jsou i jména vědecká.

O rostlinách používaných Černonožci se můžete dozvědět i na stránkách - Stories nad Spaces - Exploring Kainai Plants and Culture

 

bear root (osha root, wild parsley) koprníček (Ligusticum porteri)

bitter root (water smartweed) rdesno obojživelné (Persicaria amphibia)

cedar, v oblasti Velkých planin jalovec (Juniperus sp.)

cedar, common  jalovec obecný (Juniperus communis)

cedar, creeping (creeping juniper, quills) jalovec polehlý (Juniperus horizontalis)

cedar, eastern red  jalovec viržinský (Juniperus virgi­niana)

cedar, red jalovec západní, j. skalní, j. viržinský; jalo­vec obecně; také zerav

cedar, Rocky Mountain red jalovec skalní (Juniperus scopulorum)

chokecherry – střemcha (Prunus virginiana); černonožsky Pakkii'p

cottonwood   topol deltovitý (Populus deltoides) a topol chlupatoplodý (Populus trichocarpa); černonožsky A'síítsiksimm

coyote hair – provazovka (Usnea) – druh lišejníku

indian turnip (prairie turnip; indian breadroot) dětelník jedlý (Psoralea es­culenta); černonožsky Ma's

kinnikinnick – medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi); černonožsky Kakahsiin

porcupine root (soyas; old man’s whiskers; prairiesmoke; lies on its bellkuklík (Geum triflorum); černonožsky Sooyáíaiihtsi

red-osier dogwood (red bush, red willow) svída (Cornus stolonifera); černonožsky Mi'kotsíípiiyis

rat root puškvorec obecný (Acorus calamus)

sagepokud to není blíže specifikováno, je tím myšlen pelyněk protnicovitý (Artemisia ludovici­ana)

          Černonožci však rozlišují více druhů pelyňku jejichž použití se liší, např.:

          man sage; prairie sage (mužský pelyněk) pelyněk protnicovitý (Artemisia ludoviciana) ; černonožsky Ninaika'ksimii

          woman's sage (ženský pelyněk) (Artemisia fridgida); černonožsky  Aakiika'ksimii

sascatoon berry – muchovník olšolistý (Amelanchier alnifolia); černonožsky Okonok

sweet grass tomkovice vonná (Hierochloë odorata); černonožsky  - Sipatsimo

sweet pine (alpine fir) – jedle plstnatoplodá (Abies lasiocarpa); černonožsky Kátoyiss