Co říkají naši stařešinové

Co říkají naši stařešinové

Co říkají naši stařešinové
(převzato od Pabla Russella, náčelníka Tance slunce  - Path of the buffalo)

 

• Většina lidí by se mohla poučit z vlastních chyb, kdyby se tak moc nesnažili je popírat.

• Komplikovanost je tvým nepřítelem. Každý hlupák dokáže něco zkomplikovat. Těžší je to zjednodušit.

• Obklopuj se těmito třemi typy lidí: inspirujícími, nadšenými, vděčnými.

• Vidím, že bílí lidé se nestarají jeden o druhého, tak jak to dělají naši lidé. Vzali by si od druhých vše, kdyby mohli. Někdo má pak mnohem víc, než může potřebovat, zatímco obrovské množství lidí nemá vůbec nic. To nemůže být lepší než staré způsoby našich lidí.

• Buď dost smělý pozvednout svůj hlas. Buď dostatečně statečný naslouchat svému srdci a dostatečně silný žít svůj život tak, jak sis vždycky představoval.

• Můžeš být tak tradiční, jak jen to jde, znát příběhy, písně, trpět pro lidi, ale jestli nepřestaneš pomlouvat, ponižovat ostatní, chovat se k nim jakoby byli něco míň, tvoje tradice neznamenají nic.

• Obdivuj ty, kteří stále „ září“ navzdory všem bouřím, kterými museli projít.

• Respekt druhých si zasloužíš, pokud:
-  se chováš k ostatním s ohledem na jejich dobro a na to, jak se cítí,
- vážíš si svých předností,
- vytvoříš si a udržuješ zdravé hranice,
- mluvíš o tom, na čem ti skutečně záleží,
- nasloucháš, opravdu nasloucháš,
- žiješ svými hodnotami,
- dokážeš držet dané slovo,
- cítíš se dobře, když jsi sám sebou,
- zaměřuj se na řešení, ne obviňování,
- hledáš vědění a sdílíš je,
- vážíš si práce druhých, dokážeš ji pochválit,
- nacházíš ve všem radost.
Když to vše budeš dělat, vrátí se ti to.

• Snaž se vcítit do druhých, sleduj, jak se k nim chováš.

• Vyslechni si obě strany, než učiníš jakýkoliv soud.  

• Naslouchej učením, neodmlouvej, neodporuj, nechytej za slovo, buď zticha, poslouchej, na konci poděkuj, odejdi a přemýšlej o tom. Změna je možná, třeba přijdeš na to, že to byla pravda a sám začneš se změnami.

• Pečuj o staré lidi, ptej se jich, naslouchej jim, choď si k nim pro rady, posluž jim, měj je v úctě, jednou budeš taky starý a mladí budou dělat to samé tobě.