Pablo - O posvátné dýmce

Pablo - O posvátné dýmce

Posvátná dýmka je jako dítě. Nemůžete mít doma dýmku, aniž byste věděli, co znamená a jak s ní máte zacházet s úctou. Musíte podstoupit různé obřady, abyste si zasloužili právo dýmku vlastnit. Nejprve vám bude vyprávěno o jejím původu a historii. Musí vám být dána staršími a musíte být této cti hodni.

Když strážíte posvátnou dýmku, všichni lidé se stanou vašimi dětmi. S každým musíte zacházet tak, jako by to bylo vaše vlastní dítě.

Je špatné mít doma dýmku zavěšenou na zdi. Když jsou obě části dýmky spojené, otevíráte tím spojení ke Stvořiteli. Jedině osoba, která je zasvěcena do dýmkové tradice, může porozumět důležitosti a významu spojení obou částí a tomu, jak v tuto chvíli dýmku použít. Dýmka může být spojena jedině tehdy, když ji hodláme použít při posvátném obřadu. Je jako oltář a nemůže být vystavována, neboť je to posvátná věc.

 

zdroj www.pablorussell.com