Příspěvky - dary za pořádané akce

23.02.2012 22:47

Příspěvky - dary za akce oznamované na těchto stránkách
Indiánská tradice je od naší, evropské, poněkud odlišná. Indiáni nikdy nepřipustí, aby peníze rozhodovaly, nikdy nedávají peníze na první místo. I proto není v jejich tradici zvykem udávat cenu za potní chýši či jiné obřady a akce, ale je samozřejmostí, že každý něco daruje dle svého uvážení a možností. I zde funguje "princip kruhu". Dávám, abych mohl přijímat a přijímám, protože dávám. Tak je zachována rovnováha.
U nás v Evropě jsme se snažili tyty odlišné kulturní zvyklosti překlenout tak, že uvádíme jakýsi doporučený finanční příspěvek, aby bylo možné danou akci vůbec uspořádat a bylo možné pokrýt náklady k pozvání Pablo Russella či dalších, kteří s ním spolupracují.  
Doporučený příspěvek musí být vždy v poměru k dané akci.
Jestliže je pro někoho finančně obtížné doporučenou částku zaplatit, ať, prosím, kontaktuje osobu, jenž je za pořádání akce zodpovědná a ta mu může nabídnout jinou možnost řešení.
Nikomu nemůže být účast na akci odepřena kvůli penězům.

Když zveme Pabla k nám, probíhá to indiánským způsobem – nabídneme mu tabák a s úctou ho požádáme, aby k nám přijel, vážil dalekou cestu a sdílel s námi svou tradici a kulturu. Jsme pak také rádi, když mu můžeme dát nějaký peněžitý dar, jenž je v indiánské tradici přiměřený provedenému léčení, vedení potní chýše, učení atd.

Chtěli bychom zdůraznit, že žádné z akcí uváděných na těchto stránkách nejsou výdělečné. Vše je založeno výhradně na dobrovolné práci.