29.11.2018 - Povídání - Posvátný kruh života (Medicínový kruh Černonožců) /Holešov/

23.09.2018 16:56

Milí přátelé,

zvemne vás na povídání

Posvátný kruh života

Kruh života a harmonie lidské bytosti pohledem tradiční indiánské kultury. Povídání o tom, jak vnímají indiáni svět a sebe v něm. Jak jim pomáhá jejich tradiční moudrost v současnosti a jak může inspirovat nás samotné. Tradiční černonožský posvátný kruh znázorňuje také životní cyklus člověka v jeho ideální podobě. Ukazuje, co je v jednotlivých etapách života (dětství, dospívání, dospělost a stáří) důležité, co v nich potřebujeme zažít, naučit se.  

Objasňuje, že pokud máme v našem životním kruhu mezery, něco nám chybí, náš osobní kruh je pak nevyvážený, některé z jeho částí nejsou správně rozvinuté, způsobují nám obtíže.

Podle Černonožců je naší zodpovědností svůj kruh života doplnit, vyplnit chybějící části. Pak se můžeme stát tím, čím skutečně jsme, nádhernými lidskými bytostmi. Můžeme žit dobrý, zdravý a harmonický život, který dál předáváme svým dětem.

Dušan a Petra Hanákovi  se podělí o učení předané kanadským kmenem Černonožců.

Kdy:  29.11 2018 v 17 hod

Kde:  Mateřské centrum Srdíčko, Školní 1582, Holešov (mapka zde)